ПОКАНА ЗА ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „УМНИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, АКТИВНИ В СПОРТА“

На 19-20 август 2022 година, в град Смолян, ще се проведе финално мултиплициращо събитие по проект „Умни в образованието, активни в спорта”, финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, Сектор „Младеж“ с договор № 2020-2-BG01-KA205-079354.

Темата на събитието е „Училищното образование, чрез спортна терминология“. Целевата група на мероприятието са представители на училищната и спортната общности, младежи, представители на РУО, МОН, лекари, родители и психолози.

По време на събитието ще вземат участие и представители излъчени от партньорите по проекта, а именно:

  • Асоциация „Acces Calarasi“, Румъния
  • FK Kolonja, Сърбия
  • Асоциация „Progreso“, Испания

Като бенефициент по проекта, Асоциация „Докосни дъгата“ каним всички заинтересовани да вземат участие в откриването на мероприятието, което ще се проведе в представителната зала на Общински съвет в град Смолян.

 

Заявка за участие може да изпращате на адрес: dokosnidugata@gmail.com.

 

Забележка: При подаване на заявката следва да посочите три имена, телефон и е-мейл за връзка.

октомври 18, 2022

0 responses on "ПОКАНА ЗА ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „УМНИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, АКТИВНИ В СПОРТА“"

Leave a Message

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Smart in education, active in sport © 2021 All rights reserved.